Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Malenovice

5. června 2020, 10:13 | Příloha č. 1 - Seznam žádostí na změnu územního plánu
Příloha č. 2 - MUFO 3397/2020 – odborné stanovisko pořizovatele
Příloha č. 3 - Grafická příloha k rozhodnutí zastupitelstva – návrhy 11 a 16

Všechny tyto Přílohy jsou vzhledem k nařízení GDPR k nahlédnutí pouze na obecním úřadu.

Přílohy: