hlavní zprávy

starší články

 

Usnesení Policie ČR

1. října - Zveřejňuji celé znění Usnesení Policie ČR, kterým bylo odloženo trestní řízení ve věci přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Policie se tímto zabývala na základě oznámení tří členů zastupitelstva obce - Reného Havrlanta, Stanislava Herce a Kamila Kurečky. Zjistila, že jsme se já ani členové zastupitelstva Lumír Herec, Jana Ramíková a Miroslav Sajdl nedopustili žádného protiprávního jednání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva. Úplné znění Usnesení se nachází v příloze. JUDr. Vladimír Malarz, starosta obce

Zápis z 27. zasedání zastupitelstva obce 
Oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí 
Informace o přerušení dodávky elektrické energie v říjnu 2014 

Informace o přerušení dodávky elektrické energie v říjnu 2014

K přerušní doávky elektrické energie dojde v termínech 20., 22., 24. a 29.10. podle přiloženého harmonogramu.

Program 28. zasedání zastupitelstva obce 
Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce