hlavní zprávy

starší články

Program 26. zasedání zastupitelstva obce 
Letní tábory U Rosničky jsou v plném proudu 

Letní tábory U Rosničky jsou v plném proudu

Pozor, v současné době se po obci pohybuje větší množství anglicky mluvících dětí! V CVČ U Rosničky totiž právě probíhá "English camp" s lektorem Williamem Farleym z Nového Zélandu. Přinášíme aktuální fotoreportáž!

Oznámení o zahájení územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a oznámení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí 
Průjezd  komunikací Božoň - Satinský uzavřen 

Průjezd komunikací Božoň - Satinský uzavřen

Komunikace bude uzavřena do 30. 8. 2014. Děkujeme za pochopení.

Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových údaje o nemovitých věcech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

Přerušení dodávky elektrické energie - v září